Vítáme Vás na stránkách kroužků Pohádka, Školička, Miniškolička, Hurá do školy a Herna

 

Pohádka

 • Dopolední program Pohádka je určen všem rodičům s dětmi od 1 do 3 let. Na úvod dopoledne je připravena herna, následuje společné cvičení na básničky a říkanky, tanečky, překážková dráha a drobné hry za použití didaktických pomůcek. Užijeme si i společné výtvarné tvoření dětí a rodičů.

 

Školička

 • Školičku nabízíme všem dětem od 3 – 7let. V dopoledních programech od pondělí do pátku si děti mohou vyzkoušet cvičení a pohybové hry, hraní divadélka, výtvarné tvoření různými technikami, zpívání , vzdělávací a naučné hry, dále rozvoj poznání a spolupráci  s vrstevníky. Ve Školičce využíváme prvky pedagogiky prožitkového učení. Výhodou malý kolektiv dětí umožňující individuální přístup. Všechny činnosti jsou koncipovány do vzdělávacích oblastí , které vycházejí z RVP P.

 

Miniškolička

 • Miniškoličku nabízíme všem dětem od 2–3 let. V programu od pondělí do pátku si děti mohou vyzkoušet drobné výtvarné činnosti, společné cvičení i zpívání. Na všechny čeká především spousta dětského hraní v malém kolektivu. Šikovné lektorky mají k dětem individuální přístup. Naším cílem je postupné, nenásilné zvykání dětí na pobyt bez rodičů a příprava na pohodový vstup do mateřské školy. 

 

Herna:

 • pro děti od 0 - 10 let a rodiče
 • volné hraní
 • v provozu cca od poloviny října do konce dubna
 

Hurá do školy:

 • vzdělávací, naučné, sociální, tvořivé i pohybové činnosti směřující k pohodovému nástupu do základní školy.Náplň kroužku je zaměřena na dechová cvičení, sluchové a zrakové vnímání, rozvoj motoriky (hrubé, jemné - grafomotoriky), rozumové schopnosti a rozvoj slovní zásoby. Vše je prováděno hravou formou tak, aby aktivity děti bavily..... (formou her, soutěží, kvízů, pracovních listů, hádanek,…).Většinou ve skupinovém cvičení.

 

Hurá do školy s logopedií

 
 • kroužek je zaměřen na stimulaci řečového vývoje dětí ,rozvoj slovní zásoby a logopedickou prevenci tak, aby se řeč u dětí vyvíjela co nejpřirozeněji a dosáhla co nejlepší úrovně. Je veden hravou zábavnou formou a rozvíjí nejen komunikační a řečové dovednosti, ale také rozumové, sociální, grafomotorické a psychomotorické dovednosti. Děti se naučí vyjádřit své myšlenky a ztratí ostych při mluvení před ostatními. 

   

Dobrodružná školička

 •  je určena dětem od 3 – 7 let, které si dokáží hrát bez rodičů a umí si v dobré náladě užít dobrodružství. V odpoledním programu děti čeká rozvíjení dovedností v přírodě, turistické výpravy, hraní, sportování a objevování nových věcí. S prvky Waldorfské a Montessori pedagogiky. Výhodou malý kolektiv dětí umožňující individuální přístup.  Všechny činnosti jsou koncipovány do vzdělávacích oblastí, které vycházejí z RVP PV .


 

Zvídavá školička 

 • nabízíme všem dětem od 3 -7 let. Ve školičce využíváme prvky pedagogiky prožitkového učení a v pestrých dopoledních programech děti čeká rozvíjení poznání, hraní, sportování, drobné vzdělávací hry, pokusy a objevování nových věcí. Výhodou menší počet dětí umožňující individuální přístup. Všechny činnosti jsou koncipovány do vzdělávacích oblastí, které vycházejí z RVP PV .

 

Školičková angličtina 4-7let   

 •  Děti se učí prostřednictvím her, básniček, písniček a soutěží základní anglická slovíčka a porozumět jednoduchým větám. 

 

Angličtina pro nejmenší 4-5let 

 • Děti si budou rozšiřovat slovní zásobu a svou “banku frází a vět” pomocí jednoduchých příběhů a chytlavých písniček. Učit se budeme metodou TPR (total physical response) - co říkám, to také dělám. Do hodin bude zapojen pohyb, obrázky i audiovizuální materiál (krátká videa). Kroužek je určen především pro úplné začátečníky s angličtinou.

 

Angličtina pro předškoláky  5-7 let

 • Děti si budou rozšiřovat slovní zásobu a svou “banku frází a vět” pomocí jednoduchých příběhů a chytlavých písniček. Učit se budeme metodou TPR (total physical response) - co říkám, to také dělám. Do hodin bude zapojen pohyb, obrázky i audiovizuální materiál (krátká videa). Kroužek je určen především pro děti, které již absolvovaly kroužek Angličtina pro nejmenší, popřípadě nějaký jiný kroužek angličtiny. 

 

 

 

Recepce DDM Stodůlky je pro vás otevřena:

Pondělí–Čtvrtek
8.30–9.30, 11.00–12.30, 14.00–18.00

Pátek
8.30–9.30


Fotogalerie: Úvodní stránka

/album/fotogalerie-uvodni-stranka/img-3336-jpg/

—————

/album/fotogalerie-uvodni-stranka/img-3295-jpg/

—————

/album/fotogalerie-uvodni-stranka/img-3082-jpg/

—————

—————


Desatero Školičky, Miniškoličky a Pohádky

Desatero Školičky, Miniškoličky a Pohádky

05.10.2012 17:11
osobnost dítěte rozvíjíme laskavým  a empatickým způsobem navazujeme na rodinnou výchovu a s rodiči spoluvytváříme u dítěte osobní spokojenost pěstujeme city a vztahy, kladné povahové rysy a zdravé přátelství vyváženou činností rozvíjíme všechny smysly vytváříme...

—————


Novinky

zápisy!!! info...

10.06.2019 08:31

Zápisy spuštěny! U miniškoličky, školičky, dobrodružné a zvídavé školičky uvádějte vybrané dny - program do poznámky k platbě, děkujeme. 

* Pokud dítě nesplňuje věk a splní jej až v době zahájení kroužku, systém Vás pustí, pouze Vás upozorní na nesplnění věku.

* Předpis 1,-Kč je pouze symbolický, aby bylo možno se na kružek přihlásit - ceny naleznete u jednotlivý kroužků a dle vybraného programu.

* u jednotlivých kroužků přijímáme děti maximálně cca 2 - 3 měsíce před dovršením uvedeného věku (školička 3 měsíce)

 

—————

Nově otevíráme:

10.06.2019 14:44

Zvídavá školička - Zvídavou školičku nabízíme všem dětem od 3 - 7 let. Ve školičce využíváme prvky pedagogiky prožitkového učení a v pestrých dopoledních programech děti čeká rozvíjení poznání, hraní, sportování, drobné vzdělávací hry, pokusy a objevování nových věcí. Zvídavá školička bude probíhat út, st, čt od 8 - 12 hod ve FZŠ Trávníčkova

—————

Přehled kroužků otevíraných ve školním roce 2019/2020

09.06.2019 20:47

—————


Kalendář akcí

prázdniny

04.06.2019 14:42
V letošním školním roce 2018/2019 již žádné další akce neplánujeme, pečlivě se připravujeme na příměstské a výjezdní tábory a nabíráme síly na příští školní rok 2019/2020 ;-)   Těšíme se na Vás a přejeme krásné a pohodové léto

—————