Pohádka 2018/2019

DEN ČAS VĚK LEKTOR POZNÁMKA
Pondělí 9:00 - 12:00 2 - 3 roky Tereza Č.  
Úterý 9:00 - 12:00 1 - 2 roky Lucie P.  
Středa 9:00 - 12:00 1 - 2 roky Lucie P.  
Čtvrtek 9:00 - 12:00 2 - 3 roky Tereza Č.  

Cena: 850,-Kč/pololetí, 1500,-/rok
 

Kroužek Pohádka je určen pro rodiče s dětmi od 1 - 3 let. Na úvod dopoledne je připravena herna, pokračujeme společným cvičením na básničky a říkanky, tanečky, pohybovou hrou a na závěr překážkovou dráhou.  Pravidelně zařazujeme i malý výtvarný blok pro společné výtvarničení dětí a rodičů. Na přání rodičů je program dále obohacován o přednášky, společné výlety a další akce.

leták Pohádka 2018.2019.pdf (674170)

KLUB POHÁDKA201.ppt (634368)

 

Pravidla Pohádky
  1. Kroužek můžete navštěvovat jen v den, který jste si nahlásili, změny lze provádět jen po domluvě s lektorkou daného dne.
  2. Kočárky parkujte pouze na vyhrazeném místě - kočárkárna. Doporučujeme donést si vlastní zámeček, z provozních důvodů se kočárkárna nezamyká. 
  3. V šatně odložte obuv a svrchní oblečení. Převlékněte se. Vstup do místnosti je povolen pouze v převlečení, přezůvkách nebo protiskluzových ponožkách (nenechávejte děti jen v punčocháčích – při cvičení se mohou zranit)
  4. Za své děti odpovídá po celou dobu pobytu doprovod. Nenechávejte děti bez dozoru.
  5. Do kroužku je zákaz vstupu nemocným dětem. Buďte ohleduplní, nechoďte do Pohádky pokud je dítě nemocné či má příznaky nemoci (kašel, rýma atd).
  6. Dodržujte časový harmonogram cvičení. V době cvičení je z bezpečnostních důvodů zakázáno vyndávat hračky.
  7. Pro děti je na  WC k dispozici nočník, který po použití vymyjte.  Pleny vyhazujte do koše jen na toaletách.
  8. Veďte své dítě k pořádku a udržujte čistotu. Před odchodem se svým dítětem ukliďte hračky. Při zjištění jakékoliv závady, tuto skutečnost ihned nahlaste.
  9. Svačinu konzumujte pouze u stolečků (i doprovod), k dispozici jsou talíře. Po jídle vždy ukliďte. Nedovolte chodit dítěti s jídlem a pitím do herny.
  10. Omluvy je možné posílat emailem, telefonicky či SMS přímo lektorce. Po více jak měsíční neomluvené absenci budete z kroužku bez náhrady vyřazeni. Místo nabídneme náhradníkům.