Miniškolička 2017/2018

DEN ČAS LEKTOR Poznámka
Pondělí 8:30 - 12:30 Martina R., Aranka B.  
Úterý 8:30 - 12:30 Martina R., Tereza Č.  
Středa 8:30 - 12:30 Martina R., Lucie C.  
Čtvrtek 8:30 - 12:30 Martina R., Markéta P.  
Pátek 8:30 - 12:30 Martina R., Markéta P.  

Miniškoličku nabízíme všem dětem od 2 - 3 let. V  programu od pondělí do pátku si děti mohou vyzkoušet drobné výtvarné činnosti, společné cvičení i zpívání. Na všehny čeká především spousta dětského hraní v malé skupince. Šikovné lektorky mají k dětem individuální přístup.

Cenu a bližší informace naleznete zde: Kroužek miniškolička.pdf (313595)

Upozornění: "minikartu" na dobu zvykání je možné zakoupit pouze jednorázově a její platnost je omezena - 1 měsíc. Jedná se o jednorázovou platbu 500,-Kč na 10 hodin. Na Minikartu se nevrací. 

Podmínky přijetí:

 • splnění věku 2 - 3 roky
 • pleny nejsou překážkou

Pravidla Miniškoličky:

 • Miniškoličku můžete navštěvovat pouze v den, který jste si nahlásili. Změny lze provádět jen po domluvě s lektorkou.  
 • Vyberte si značku, kterou ten den budete používat (šatna, třída)             
 • V šatně odložte obuv a svrchní oblečení. Veškeré oblečení, obuv i svačinu, prosíme, podepište.
 • Do třídy děti vstupují pouze v převlečení a přezůvkách. Přezůvky vhodné i na cvičení – ne pantofle.
 • Náhradní oblečení v tašce (batůžku), svačinku a pití dejte, prosím, dětem do třídy.
 • Příchod  08:30 – 09:00
 • Odchod 12:00 – 12:30
 • - v jiný čas pouze po předchozí domluvě s lektorkou
 • Zákaz vstupu nemocným dětem - buďte ohleduplní, nechoďte do kolektivu, pokud je dítě nemocné či má příznaky nemoci (kašel, rýma, teplota, atd.)
 • Omluvy lze zasílat e-mailem (pohadka@ddmstodulky.cz), či telefonicky na recepci DDM. 
 • V případě nemoci trvající déle jak jeden týden, potvrzené lékařem a řádném omluvení, bude na základě žádosti vrácena část poplatku. O vrácení částky je nutné požádat písemně, vždy hromadně na jedné žádosti za období září – prosinec do 5. ledna následujícího roku, za leden – březen do 15. dubna, za duben – červen do 20. června. Částka je vypočítána dle aktuální hodinové sazby dítěte násobeno počtem neodchozených hodin. 
 • Minikarta - platnost 1 měsíc, pouze po dobu zvykání, peníze se nevrací
 • V případě déle trvající, neomluvené absenci dítěte a neuhrazení splátky bude dítě z miniškoličky vyloučeno. Částka se  při neomluvené absenci  nevrací!!!
 • V případě, že si dítě vyzvedává někdo jiný než zákonný zástupce dítěte, musí být o této skutečnosti lektor informován dopředu (vyplněné „Zmocnění pro předávání dítěte“), jinak nesmí lektor dítě cizí osobě vydat.
 • Sleva za umístění dítětě v zařízení péče o děti předškolního věku ( dle § 35 ba,§ 35bb) se v současné době nevztahuje dle výkladu Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí ČR na zájmové kroužky, protože mají vzdělávací charakter.Dále poplatek za Kroužek školička a Kroužek miniškolička nemá charakter poplatku za umístění , který je stanoven na základě smlouvy mezi rodiči a zařízením péče o děti předškolního věku.

Miniškolička režim dne.doc (32768)

Vážení rodiče, v tuto chvíli je Miniškolička plně obsazena. I přesto stále přijímáme náhradníky. Je velká šance, že Vaše děti budou v průběhu září i celého roku umístěny. V takovém případě kontaktujeme evidované náhradníky.
 
 Fotogalerie: https://predskolniddmstodulky.rajce.idnes.cz/ - pouze pro členy kroužku, přihlašovací údaje obdržíte na požádání.