Desatero Školičky, Miniškoličky a Pohádky

05.10.2012 17:11
  • osobnost dítěte rozvíjíme laskavým  a empatickým způsobem
  • navazujeme na rodinnou výchovu a s rodiči spoluvytváříme u dítěte osobní spokojenost
  • pěstujeme city a vztahy, kladné povahové rysy a zdravé přátelství
  • vyváženou činností rozvíjíme všechny smysly
  • vytváříme příjemnou atmosféru, aby se dítě cítilo bezpečně
  • podporujeme OBJEVOVAT a vědět PROČ a samostatně myslet
  • učíme vzájemné ohleduplnosti a ochotě si pomoci
  • rozvíjíme osobní samostatnost a schopnost dítěte
  • učíme orientovat se, co je DOBRO – ZLO
  • napomáháme k osvojování základních životních hodnot a uvedení do SVĚTA přirozenou formou

    

—————

Zpět